Delavnica Sejem Dom 8.3.2012

Delavnica projekta IEE BUILD UP Skills Slovenija
Nova znanja in veščine s področja tehnologij URE in OVE za izvajalce skoraj nič energijskih hiš

51. mednarodni sejem Dom
Gospodarsko razstavišče, Dunajska 18, Ljubljana
8. marec 2012, ob 10.00 uri, dvorana 3 – Urška

Evropa se zaveda, da je s preusmeritvijo na skoraj nič energijsko gradnjo, kot jo zahteva prenovljena Direktiva o energetski učinkovitosti stavb ((2010/31/EU) EPBD Recast iz 2010), potrebno bistveno več poudarka posvetiti  vseživljenjskemu učenju izvajalskega kadra, ki bo na gradbišču izvajal sodobne skoraj nič energijske novogradnje in obsežne energijske prenove obstoječih stavb. Kontinuirano izobraževanje in usposabljanje obrtnikov, gradbiščnih delavcev, monterjev in inštalaterjev in njihovih delovodij je ključno za to, da se bodo načrtovane energijsko učinkovite tehnologije in sistemi za izrabo obnovljivih virov energije iz načrtov prenesli tudi v prakso.

Konzorcij v sestavi: Gradbeni inštitut ZRMK kot koordinator, Slovenski gradbeni grozd-GIZ, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Center za poklicno izobraževanje in Šolski center Novo mesto skupaj s preko 30 podpornimi inštitucijami (ministrstva, izobraževalne inštitucije, stroka, energetski svetovalci, energetske in razvojne agencije, gradbena industrija, dobavitelji opreme, socialni partnerji, stanovska združenja in zbornice, finančne institucije, nepremičninski oz. stanovanjski skladi ipd.) pripravlja pregled stanja, potreb in časovni načrt na področju dodatnega izobraževanja in usposabljanja izvajalskega kadra.

Na strokovni delavnici smo predstavili pregled stanja na naslednjih področjih:

  • Poklicni izobraževalni programi in energijsko učinkovita gradnja
  • Vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje obrtnikov in malih podjetnikov
  • Izzivi skoraj nič energijske gradnje
  • Tehnologije URE in OVE v praksi, novosti in napake
  • Usposabljanje v praksi.

Program delavnice BUILD UP Skills Slovenija

  9:30 – 10:00 Registracija udeležencev
10.00 – 10.10 Uvodni pozdrav
mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
10.10 – 10.30 Predstavitev projekta BUILD UP Skills Slovenija
dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK
11:30 – 10:50 Vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje obrtnikov in malih podjetnikov – potrebe in možnosti
Barbara Vrhovnik, Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije
10:50 – 11:10 Trendi v izobraževanju za energijsko učinkovito gradnjo
Igor Leban, Center za poklicno izobraževanje
11:10 – 11:30 Obnovljivi viri v skoraj nič energijskih stavbah 2020
dr. Sašo Medved, UL – Fakulteta za strojništvo
11:30 – 12:00 Odmor
12:00 – 12:20 Najpogostejše napake pri izvedbi sodobnih instalacij v nizkoenergijski gradnji
Mitja Lenassi, Inženirska zbornica Slovenije
12:20 – 12:40 Pomembnost pravilne vgradnje fasadnih sistemov in usposabljanja izvajalcev
Primož Bernard, Knauf Insulation, GIZ PFSTI – Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij
12:40 – 13:00 Pasti izobraževanja in usposabljanja odraslih
Nevenka Bogataj, Andragoški center
13:00 – 13:20 Skupaj do potrebnih znanj za gradnjo energijsko učinkovitih stavb
Andrej Golob, Slovenski gradbeni grozd – GIZ
13:20 – 14:20 Okrogla miza
Potrebe po usposabljanju izvajalcev za gradnjo skoraj nič energijskih hiš

Delavnice so se udeležili predstavniki inštitucij, podjetij s področja nizkoenergijske gradnje in uporabe OVE tehnologij na stavbah, izvajalci, obrtniki, predstavniki stanovskih organizacij, izobraževalnih ustanov in drugi deležniki, ki željo kakorkoli prispevati k boljši usposobljenosti izvajalcev skoraj nič energijske gradnje do 2020.

Comments are closed.