Build Up Skills Platforma

Vabimo vas, da s svojimi predlogi sodelujete pri pripravi opredelitve znanj in spretnosti, ki so za posamezne poklice pomembna za izvajanje gradnje energijsko učinkovitih stavb, na osnovi katerih bodo v okviru projekta izdelani načrti izobraževanja in usposabljanja.

Prenova energetsko potratnih stavb in gradnja energetsko učinkovitih stavb sta priložnosti za oživitev gradbene panoge, ki pa bo težje izvedljiva brez ustrezno usposobljenega izvajalskega kadra, zato je vaše sodelovanje pomembno. Prosimo vas, da si vzamete čas in nam pomagate opredeliti potrebna znanja in kompetence za poklic (ali poklice) iz vašega delovnega področja.

Pridružite se:

http://platforma.buildupskills.si/

Comments are closed.