Zaključna konferenca 19.4.2013

Vabilo na zaključno konferenco, ki bo v
petek, 19. aprila 2013, od 10.00 do 13.00 ure
dvorana 3 – Urška, Gospodarsko razstavišče, Dunajska 18, Ljubljana

Potrditev slovenskega načrta za pravočasno usposobljenost izvajalcev skoraj nič energijskih gradenj in prenov do leta 2020.

Prijave in vabilo.

Ker bomo po letu 2020 v skladu z evropsko zakonodajo lahko gradili le še skoraj nič energijske stavbe, se moramo zato primerno usposobiti tudi na strani izvajalcev gradenj in prenov, saj bo poleg novogradenj potrebno energijsko prenoviti tudi 38.000.000 m2 obstoječih stavb. Izziv je precej velik, saj je analiza pokazala, da bomo morali v Sloveniji do leta 2020 za to postoriti še marsikaj tako na področju formalnega kot neformalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja.
Na področju formalnega izobraževanja bo potrebno prenoviti obstoječe in izoblikovati nove izobraževalne programe, v odprti del izobraževalnih programov bo potrebno vključiti dodatne vsebine, prenoviti mojstrske in delovodske izpite ter usposobiti učitelje v procesu praktičnega izobraževanja.
V okviru neformalnega izobraževanja bo potrebno (do)usposobiti 5000 do 6000 delavcev različnih profilov.

Za področje neformalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja smo na podlagi analize stanja na trgu in ugotovljenih prednosti rednega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter dobre prakse neformalnega izobraževanja in usposabljanja razvili model, ki po našem mnenju zagotavlja preglednost nad izvajalci, vsebinami in metodami dela ter pridobljenim znanjem udeležencev.
Model, ki smo ga v obliki »Načrta za pravočasno usposobljenost izvajalcev skoraj nič energijskih stavb do leta 2020« prvič predstavili na sejmu DOM v Ljubljani in ponovno na sejmu Megra v Gornji Radgoni, temelji na treh nivojih, ki se izvajajo kot vsebinski moduli in pod-moduli, in v okviru sedmih sklopov aktivnosti vključuje vse dosedanje skupine izvajalcev neformalnega izobraževanja na tem področju. Načrt je naletel na pozitiven odziv poslušalcev, pretežno predstavnikov izvajalcev

Comments are closed.