Podporniki projekta

Samo izvajanje projekta je s pismi o nameri podprlo že preko 30 deležnikov, kot na primer specializirane strokovne inštitucije s področja energijsko učinkovite gradnje (IJS) ter izobraževanja (Andragoški center RS), univerza (UL FGG, FA, FS, BF, FZ ), stanovska združenja (GIZ PFSTI) ter zbornice (ZAPS, IZS, GZS-ZLPI, ZGS), dobaviteljev tehnologij, gradbenih materialov in opreme, Eko sklad, lokalne energetske agencije, energetsko svetovalna mreža ENSVET, stanovanjski skladi  (SSRS, JSS MOL), sindikati (ZSSS), Zavod za zaposlovanje in drugi, ki predstavljajo jedro nacionalne kvalifikacijske platforme.

Podporniki projekta so
Agencija za prestrukturiranje energetike
AGREGAT, d.o.o.
Andragoški center Republike Slovenije
Biotehniška fakulteta, Ljubljana
Celovite gradbene rešitve, d.o.o.
Društvo za sonaravno gradnjo
E.NETSI, d.o.o.
Eko sklad, j.s.
EKOAKTIV d.o.o.
Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
GIZ PFSTI – Gospodarsko združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij
Gospodarska Zbornica Slovenijie GZS  – Združenje lesne in pohištvene industrije
Government Office of the Republic of Slovenia of Climate Change
IB-PROCADD d.o.o.
Inštitut Jožef Stefan
Javni stanovanjski sklad mestne Občine Ljubljana
Kssena, Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
Menerga, d.o.o.
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za šolstvo in šport
Okna KLI Logatec, d.o.o.
Posoški razvojni center
Proizvodnja sanitarnih celic Lendava, d.d.
Regionalni center za okolje, Slovenij
Robotina, d.o.o.
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe
Stanovanjski sklad Republike Slovenije
Tehnološka platforma za fotovoltaiko
Tehnološki center Poli-Eko
VARIS, Prefabricated sanitary cells
Wienerberger Opekrana Ormož d.d.
Zavod Lesarski grozd
Zavod RS za zaposlovanje
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije-ZAPS
Zbornica za gradbeništvo Slovenije

Comments are closed.