Konferenca 15. 1. 2013

Konferenca IEE BUILD UP Skills Slovenija
Sistemska podpora vseživljenjskemu učenju izvajalcev skoraj nič energijskih hiš

Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije
15. januar  2013, ob 9.00 uri, velika dvorana

Po letu 2020 bomo v EU lahko gradili le še skoraj nič energijske stavbe, tako zahteva evropska zakonodaja. A leto 2020 je pred vrati in danes so tej nalogi kos le redki izvajalci. Kriza v gradbeništvu je onemogočila specializacijo, za usposabljanje delavcev je premalo časa in denarja, fluktuacija delavcev je velika, veliko je zaposlenih za določen čas in tujcev. Vpis v srednješolske strokovne in poklicne programe vsako leto upada, prenova šolskih programov poteka počasi.

2013_01_15Bus skills delavnic0430

Naši cilji glede nizkoenergijske gradnje in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah pa so visoki. Zavezuje nas podnebno energijski sveženj ukrepov 20-20-20 do 2020, po katerem moramo:

  • zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 20 odstotkov,
  • zvišati energetsko učinkovitosti za 20 odstotkov in
  • povečati delež obnovljivih virov energije za 20 odstotkov.

Energijsko obnovo obstoječih stavb razumemo kot možnost za izhod iz krize v gradbeništvu, skoraj nič energijske novogradnje kot zgled in gonilo tehnološkega napredka.

Trg zahteva kakovost pri gradnji stavb, kajti energijsko učinkovita gradnja ne dopušča napak in neznanja. Kupec upravičeno pričakuje, da bo stavba tudi v praksi dosegala z energetsko izkaznico podani energijski razred. Tako stroka kot sofinancerji (na primer EKO SKLAD) razmišljajo o tem, da bi bile finančne spodbude upravičene le, če bi ukrepe za energetsko učinkovito gradnjo in obnovo izvajali ustrezno strokovno usposobljeni izvajalci.

  • Potrebujemo torej učinkovit sistem kontinuiranega izobraževanja in usposabljanja gradbiščnih delavcev, obrtnikov, monterjev in inštalaterjev in njihovih delovodij, da bodo načrtovane energijsko učinkovite tehnologije in sistemi za izrabo obnovljivih virov energije iz načrtov našli pot v prakso.
  • Potrebujemo pregled nad kompetencami, ki sodijo k poklicu sodobnega zidarja, fasaderja ali monterja strojnih inštalacij.
  • Potrebujemo sistem certifikatov za usposobljene izvajalce.
  • V sistem usposabljanja

2013_01_15Bus skills delavnic0440

Dogodek je potekal v prostorih OZS v Ljubljani, dne 15.1.2013, od 9.00 do 14.00. Razdeljen je bil na tri dele, kot sledi: plenarni del, delo po sekcijah in razprava s sklepi. Na konferenci smo obravnavali osnovno idejo vezano na usposabljanje izvajalcev skoraj nič energijske gradnje do leta 2020 in jo poskušali dodelati tako, da bo izvedljiva v praksi.

Program konference BUILD UP Skills Slovenija

 

8:45 – 9:00 Registracija udeležencev
9:00 – 9:20 Uvodni pozdrav
mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
9:20 – 9:50 Predstavitev projekta BUILD UP Skills Slovenija
dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK
9:50 – 10:10 Zeleni poklici, vseživljenjsko učenje in boljša zaposljivost
Martin Kerin, Ministstvo za delo, družino in socialne zadeve
10:10 – 10:30 Vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje obrtnikov in malih podjetnikov – potrebe, možnosti, kompetenc
Barbara Vrhovnik, Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije
10:30 – 10:45 Odmor – oblikovanje skupin za delo po sekcijah
10:45 – 12:15 Sekcija 1 – ovoj stavbe 
Dobri primeri usposabljanja izvajalcevdr. Roman Kunič, Fragmat, GIZ PFSTI – Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacijmag. Miha Tomšič, GI ZRMK, Znak kakovosti v graditeljstvu za vgradnjo stavbnega pohištvaModeratorji:
mag. Toni Lojen, IZS

Janko Rozman, OZS
Igor Leban, CPI
10:45 – 12:15 Sekcija 2 – sistemi za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje
Dobri primeri usposabljanja izvajalcevmag. Slavko Može, Viessman

Tomaž Rifelj, KWB
mag. Joerg Prestor, Geološki zavod SlovenijeModeratorji:
Mitja Lenassi, IZS
dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
Marija Šibanc, CPI
10:45 – 12:15 Sekcija 3 – elektro inštalacije, fotonapetostne elektrarne, sistemi sistemi in inštalacije upravljanja stavbe
Dobri primeri usposabljanja izvajalcev
Goran Demšar, Ivan Sambol, Hidria

mag. Franko Nemac, APEModeratorji:
mag. Vinko Volčanjk, IZS
Andro Goblon, SGG
Davorin Majkus, CPI
12:15 – 13:15 Kosilo
13:15 – 14:00 Povzetek in razpravaSkupaj do potrebnih znanj za gradnjo energijsko učinkovitih stavb. Povzetek zaključkov treh sekcij

Konference so se udeležili predstavniki inštitucij, podjetij s področja nizkoenergijske gradnje in uporabe OVE tehnologij na stavbah, izvajalci, obrtniki, predstavniki stanovskih organizacij, izobraževalnih ustanov in drugi deležniki, ki željo kakorkoli prispevati k boljši usposobljenosti izvajalcev skoraj nič energijske gradnje do 2020.

Comments are closed.