Sejem Megra

Sejem Megra, petek 5.4.2013 Gornja Radgona
Organizator: Inženirska zbornica Slovenije

9.30 – 14.00 (Dvorana 2)

Trajnostna gradnja in energetska obnova

9.30 – 10.30

Naslov: Kako podaljšati življenjsko dobo lesenih konstrukcij?
prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta, oddelek za lesarstvo

Naslov: Lesni kompoziti za gradnjo
prof. dr. Milan Šernek, Biotehniška fakulteta, oddelek za lesarstvo

Praktične izkušnje pri gradnji z lesom in energetski sanaciji stavb z lesom
Bruno Dujič, direktor CBD d.o.o.

10.30 – 10.45

Odmor

10.45 – 12.15

Smernica o trajnostni gradnji
Inženirska zbornica Slovenije in Združenje za sonaravno gradnjo Slovenije, Robert Smodiš

Pilotna uporaba meril za trajnostno gradnjo – FP7 Open house
Gradbeni Inštitut ZRMK, dr. Marjana Šijanec Zavrl

Primer dobre prakse pri trajnostni gradnji industrijskih stavb
Sava projekt, Družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d., Andrej Pirc in Damjan Mežič

Razprava

12.15 – 12.30

Odmor

12.30 – 14.00

Build up Skills – Kako pravočasno do potrebnih znanj in veščin za izvajalce skoraj nič energijskih hiš?
Gradbeni Inštitut ZRMK, dr. Marjana Šijanec Zavrl
Obrtna zbornica Slovenije, Barbara Vrhovnik

Razprava

Bookmark the permalink.

Comments are closed.