Zaključna konferenca

Potrditev slovenskega načrta za pravočasno usposobljenost izvajalcev skoraj nič energijskih gradenj in prenov do leta 2020.
Petek, 19. aprila 2013, od 10.00 do 13.00 ure
Dvorana 3 – Urška, Gospodarsko razstavišče, Dunajska 18, Ljubljana.

Več.

Sejem Dom in Build Up Skills

Vabljeni na strokovno delavnico projekta Build Up Skills, ki bo v sredo, 13. marca 2013, od 10.00 do 13.00 ure v dvorani 3 – Urška, Gospodarsko razstavišče, Dunajska 18, Ljubljana.

Leto 2020 je pred vrati!

Kako najhitreje do potrebnih znanj in veščin za izvajalce skoraj ničenergijskih hiš?

Continue reading

Sejem Megra

Sejem Megra, petek 5.4.2013 Gornja Radgona
Organizator: Inženirska zbornica Slovenije

Continue reading

Zaključna konferenca projekta Build up Skills Slovenija

Zaključna konferenca Build Up Skills Slovenija bo na Ljubljanskem obrtno-podjetniškem sejmu od 17.- 20. aprila 2013.

Datum: petek, 19. april 2013

Trajanje: predvidoma od 10.00 do 13.00 ure

Lokacija: GR, dvorana Urška (pričakujemo od cca 60 – 80 udeležencev)

Vabilo k sodelovanju

Prenova energetsko potratnih stavb in gradnja energetsko učinkovitih stavb sta priložnosti za oživitev gradbene panoge, ki pa bo težje izvedljiva brez ustrezno usposobljenega izvajalskega kadra, zato je vaše sodelovanje pomembno.
Vabimo vas, da s svojimi predlogi sodelujete pri pripravi opredelitve znanj in spretnosti, ki so za poklice iz vašega delovnega področja pomembna za izvajanje gradnje energijsko učinkovitih stavb, na osnovi katerih bodo v okviru projekta izdelani načrti izobraževanja in usposabljanja.

Continue reading

Članek v reviji Gradbenik

Gr_6 2012 ZRMK Sijanec6-2012

Vabilo na delavnico

Delavnica projekta IEE BUILD UP Skills Slovenija

Nova znanja in veščine s področja tehnologij URE in OVE za izvajalce skoraj nič energijskih hiš

51. mednarodni sejem Dom
Gospodarsko razstavišče, Dunajska 18, Ljubljana
8. marec 2012, ob 10.00 uri, dvorana 3 – Urška

 Evropa se zaveda, da je s preusmeritvijo na skoraj nič energijsko gradnjo, kot jo zahteva prenovljena Direktiva o energetski učinkovitosti stavb ((2010/31/EU) EPBD Recast iz 2010), potrebno bistveno več poudarka posvetiti  vseživljenjskemu učenju izvajalskega kadra, ki bo na gradbišču izvajal sodobne skoraj nič energijske novogradnje in obsežne energijske prenove obstoječih stavb. Kontinuirano izobraževanje in usposabljanje obrtnikov, gradbiščnih delavcev, monterjev in inštalaterjev in njihovih delovodij je ključno za to, da se bodo načrtovane energijsko učinkovite tehnologije in sistemi za izrabo obnovljivih virov energije iz načrtov prenesli tudi v prakso.

Konzorcij v sestavi: Gradbeni inštitut ZRMK kot koordinator, Slovenski gradbeni grozd-GIZ, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Center za poklicno izobraževanje in Šolski center Novo mesto skupaj s preko 30 podpornimi inštitucijami (ministrstva, izobraževalne inštitucije, stroka, energetski svetovalci, energetske in razvojne agencije, gradbena industrija, dobavitelji opreme, socialni partnerji, stanovska združenja in zbornice, finančne institucije, nepremičninski oz. stanovanjski skladi ipd.) pripravlja pregled potreb in časovni načrt na področju dodatnega izobraževanja in usposabljanja izvajalskega kadra.

Na strokovni delavnici bomo osvetlili naslednje teme:

•           Poklicni izobraževalni programi in energijsko učinkovita gradnja

•           Vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje obrtnikov in malih podjetnikov

•           Izzivi skoraj nič energijske gradnje

•           Tehnologije URE in OVE v praksi, novosti in napake

•           Usposabljanje v praksi.

Informacije in prijave:

Neva Jejčič, Gradbeni inštitut ZRMK, tel.: 01/ 280 8 307, fax: 01/280 8 451, e-mail: neva.jejcic@gi-zrmk.si
Vabilo na delavnico BUILD UP SKILL s PRIJAVNICO

PROGRAM delavnice BUILD UP Skills Slovenija
Ljubljana, 8. marec 2012, dvorana 3 – Urška na Gospodarskem razstavišču

  9:30 – 10:00 Registracija udeležencev
10.00 – 10.10 Uvodni pozdrav,mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
10.10 – 10.30 Predstavitev projekta BUILD UP Skills Slovenija,dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK
11:30 – 10:50 Vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje obrtnikov in malih podjetnikov  – potrebe in možnosti,Barbara Vrhovnik, Obrtno podetniška zbornica Slovenije
10:50 – 11:10 Trendi v izobraževanju za energijsko učinkovito gradnjo,Igor Leban, Center za poklicno izobraževanje
11:10 – 11:30 Obnovljivi viri v skoraj nič energijskih stavbah 2020,dr. Sašo Medved, UL – Fakulteta za strojništvo
11:30 – 12:00 Odmor
12:00 – 12:20 Najpogostejše napake pri izvedbi sodobnih instalacij v nizkoenergijski gradnji,Mitja Lenassi, Inženirska zbornica Slovenije
12:20 – 12:40 Pomembnost pravilne vgradnje fasadnih sistemov in usposabljanja izvajalcev,Primož Bernard, Knauf Insulation, GIZ Proizvajalcev fasadnih sistemov toplotnih izolacij
12:40 – 13:00 Pasti izobraževanja in usposabljanja odraslih,Nevenka Bogataj, Andragoški center
12:40 – 13:00 Skupaj do potrebnih znanj za gradnjo energijsko učinkovitih stavb,Andrej Golob, Slovenski gradbeni grozd – GIZ
13:00 – 14:00 Okrogla mizaPotrebe po usposabljanju izvajalcev za gradnjo skoraj nič energijskih hiš

Ciljna skupina:

Delavnica je namenjena vsem inštitucijam, podjetjem s področja nizkoenergijske gradnje in uporabe OVE tehnologij na stavbah, izvajalcem, obrtnikom, posameznikom, stanovskim organizacijam, izobraževalnim ustanovam in drugim deležnikom, ki željo na kakorkoli prispevati k boljši usposobljenosti izvajalcev skoraj nič energijske gradnje do 2020.

Članek v reviji EGES

EGES_sijanec Build up skills5-2011